Skip to main content

3-4 uniter

Sugesystemet er basert på én tank med to kammere som vekselvis tømmes under drift.

Sugesystem for klinikker

Denne løsningen er spesielt konstruert for å gi avbruddsfri drift i tannklinikk med stoler som gir rikelig med vann.

Opptil fire behandlingsstoler som brukes samtidig kan kobles til dette sugesystemet . PureMotion® M4 er enkel å installere og krever svært lite service. Dette svært pålitelig vakuum systemet sikrer lavest mulig driftskostnader. Den lave høyden fra gulvet til innløpet tillater PureMotion® M4 kan installeres i samme etasje som klinikken eller i kjelleren. Avløpsvannet samles vekselvis i tankens nedre og øvre kammer. Før vannet blir deretter sluppet ut i avløpsvannet passerer gjennom to parallelle amalgamavskillere, modell SRAB 99 grønt, som er sertifisert til den internasjonale standarden ISO 111 43.

 

Teknisk info

M3 / M4 - Last ned 

Teknisk data - Last ned 

Bruksanvisning M1 / M2 - Last ned 

*i Norge brukes kun 1 fas motorer